Turun Apteekit

Apteekki on lääkkeitä myyvä laitos, jonka juuret juontavat keskiajalle. Perinteisesti apteekit valmistivat itse lääkkeensä, mutta nykyään lääkkeet ovat lähes kokonaan teollisesti tuotettuja. Suomen ensimmäinen apteekki aloitti toimintansa vuonna 1689 Turussa. Martin apteekki on perustamisjärjestyksessä Turun 10. apteekki. Se aloitti toimintansa v. 1940, ja on toiminut koko tuon ajan Martin kaupunginosassa. Apteekkien sijainnit määritellään aluekohtaisesti - niinpä Martin apteekin on sijaittava Turun kaupungissa alueella, jota rajoittavat Aurajoki ja Uudenmaankatu.

Suomessa apteekkitoimintaa voivat harjoittaa ainoastaan henkilöt, jotka ovat koulutukseltaan proviisoreita. Apteekkien lukumäärää säädellään tarkkaan, ja kokonaan uuden apteekin perustaminen on harvinaista. Yleensä apteekkari vaihtuu, kun edellinen apteekkari jää eläkkeelle tai saa toisen apteekin. Nykyään keskustellaan paljon eläkeiän nostosta. Apteekkarit ovat perinteisesti toimineet pitkään ammateissaan, ja valtiovalta onkin nähnyt tarpeelliseksi määrätä heille pakollisen eläkeiän, joka on tällä hetkellä 68 vuotta. Lääkeasioita hoitava virasto Fimea julistaa apteekkioikeudet haettaviksi ja päättää, kenelle hakijoista apteekki myönnetään. Valintaan vaikuttaa ensisijaisesti hakijoiden ammatillinen kokemus.

Pienten ja suurten apteekkien tuloksia tasataan progressiivisella, veroluontoisella apteekkimaksujärjestelmällä. Suuret apteekit maksavat valtiolle apteekkimaksua suhteessa enemmän pienimpien apteekkien ollessa vapautettuja maksusta kokonaan. Tällä järjestelmällä turvataan pienten ja syrjäseudullakin toimivien apteekkien elinmahdollisuuksia.

Osa apteekeista ei ole itsenäisiä, vaan ne ovat ns. pääapteekin sivutoimipisteitä. Sivuapteekkia johtaa apteekkarin alaisuudessa apteekinhoitaja, jolla on oltava farmaseutin tai proviisorin pätevyys. Ispoisten kauppakeskuksessa Rätiälänkadulla toimiva Ispoisten sivuapteekki kuuluu Martin apteekin alaisuuteen, ja on siis virallisesti Martin apteekin sivuapteekki.

Jos olet kiinnostunut apteekkien historiasta, Turussa tähän tutustumiseen tarjoutuu loistava tilaisuus Apteekkimuseossa. Se sijaitsee Turun keskustassa Qwenselin talossa (rak. 1700), joka on Turun vanhin puutalo. Museossa on mahdollista tutustua muun muassa Suomen vanhimpaan apteekkisisustukseen ja vanhoihin apteekeissa käytettyihin työvälineisiin. Perusnäyttelyiden lisäksi museossa on vuosittain vaihtuvia pienoisnäyttelyitä ja ohjelmatoimintaa.