Lääkkeen hinta ja korvaukset

Lääkkeiden hinnat ovat lääkelain mukaisesti kaikissa apteekeissa samat ja ne hinnoitellaan valtioneuvoston lääketaksan mukaisesti. Reseptilääkkeen hintaan vaikuttavat lisäksi Kelan lääkekorvaukset, lääkevaihto ja viitehinta. Sotaveteraaneille myönnämme lakisääteisesti kymmenen prosentin alennuksen peruskorvattavista reseptilääkkeistä ja itsehoitolääkkeistä.

Kelan lääkekorvaukset vuonna 2017

Kelan lääkekorvaus myönnetään suurimmalle osalle lääkärin määräämistä reseptilääkkeistä, sen jälkeen  kun vuotuinen, 50 euron suuruinen KELA-korvattavien lääkkeiden alkuomavastuu on tullut täytteen.  Uuden lääke-erän voi ostaa Kela-korvattuna sen jälkeen kun edellinen erä on ohjeen mukaan käytettynä loppumaisillaan - kuukauden erällä jousto on 1 viikko, 2 kuukauden 2 vikkoa ja 3 kuukauden erällä 3 viikoa.

Korvausluokat Korvataan Omavastuu
Peruskorvattavat 40 % 60 %
Alempi erityiskorvaus 65% 35 %
Ylempi erityiskorvaus 100% 4,50 €/lääke

Keskenään vaihtokelpoisten lääkkeiden Kela-korvauksen laskentaperusteena käytetään niin sanottua viitehintaa. Viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella lääkekorvaus maksetaan.

Suuret lääkekustannukset

Jos Kela-korvattavien lääkkeiden omavastuut ylittävät 605,13 euroa vuonna 2017, asiakas maksaa sen jälkeen tarpeellisista, korvattavista lääkkeistä 2,50 euroa lääkettä kohden ja Kela korvaa loput. Viitehinnan ylitykset eivät kerrytä omavastuuta ja jäävät kokonaan asiakkaan maksettavaksi. Apteekkimme asiakkaana voit itse seurata Kelan omavastuurajan täyttymistä. Omavastuuosuuden ylittyessä Kela lähettää tiedon siitä asiakkaalle kotiin. Apteekki saa tiedon automaattisesti KELAN:n palvelimelta. 

Lääkevaihto ja viitehinta

Jos lääkäri on määrännyt lääkevaihdon piiriin kuuluvan lääkkeen, jolle on vaihtoehtoisia, edullisempia rinnakkaislääkkeitä, apteekki kertoo valikoimasta asiakkaalle ja asiakas päättää, minkä valmistajan rinnakkaisvaihtoehdon hän haluaa. Jos asiakas ei halua vaihtaa viitehintaa kalliimpaa lääkettä edullisempaan rinnakkaislääkkeeseen, asiakkaan on maksettava viitehinnan ylittävä osa kokonaan itse. Lääkäri voi kieltää lääkevaihdon hoidollisin tai lääketieteellisin perustein. Tällöin viitehintaa ei sovelleta ja asiakas saa Kela-korvauksen juuri sen lääkkeen hinnan perusteella, jonka lääkäri on määrännyt. Lääkevaihtoon voi suhtautua turvallisin mielin, sillä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) hyväksyy vaihdon piiriin vain sellaiset lääkkeet, jotka voidaan vaihtaa keskenään.

Maksutavat

Maksuvälineenä käyvät käteinen raha, pankki- ja luottokortit sekä elektroniset kortit (toistaiseksi ei American Express).

Tiliasiakkuus on kätevä niille, jotka eivät itse pääse asioimaan apteekissa, vaan lääkeostokset hoitaa omainen tai avustava henkilö kuten esim. kotisairaanhoito. Laskutamme tiliasiakkaitamme kerran kuukaudessa.

Asiakkaan on myös mahdollista tehdä suoramaksusopimus omassa pankissaan apteekkiasiointia varten. Suoramaksussa asiakkaan lääkeostot veloitetaan suoraan asiakkaan tililtä kerran kuussa.