Muut palvelut

Lääkkeiden annosjakelu

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa asiakas saa annosjakeluun soveltuvat, säännöllisesti käytettävät tablettinsa ja kapselinsa pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin yleensä kahdeksi viikoksi kerrallaan. Lisäksi asiakas saa ajan tasalla olevan lääkityskortin, josta käyvät ilmi kaikki käytössä olevat lääkkeet ja niiden annostukset.

Lääkkeiden annosjakelupalvelu sopii henkilöille, joilla on esimerkiksi runsaasti lääkkeitä jatkuvassa käytössä tai ongelmia lääkkeiden päivittäisessä annostelussa. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu parantaa lääkehoidon turvallisuutta, edistää lääkehoidon onnistumista ja säästää lääkekuluissa.
Palveluun sisältyy apteekin tekemä asiakkaan lääkityksen tarkistus. Tarkistuksessa selvitetään, onko asiakkaalla mahdollisesti tarpeettomia tai päällekkäisiä lääkkeitä sekä varmistetaan, että käytössä olevat lääkkeet sopivat samanaikaisesti käytettäviksi.  Tarkistuksessa esille tulleista lääkityksen muutostarpeista neuvotellaan potilasta hoitavan lääkärin kanssa, joka päättää mahdollisista muutoksista.

Apteekki perii annosjakelusta palkkion, johon kuuluu annospussien lisäksi lääkityksen tarkistus, lääkelistojen päivittäminen ja reseptien uusimisesta huolehtiminen. Palkkiolla on osittainen Kelan korvattavuus (35 % 3,00 e osalta / viikko), jonka edellytyksenä ovat asiakkaan vähintään 75 vuoden ikä, asiakkaalla on annosjakelun alkaessa vähintään 6 annosjakeluun soveltuvaa SV-korvattavaa lääkettä, lääkitys on tarkistettu ja että lääkäri puoltaa annosjakelua merkitsemällä asiakkaan reseptiin "annosjakelu".

Lääkevalmistus

Lääkkeenvalmistustaito on edelleen tärkeä osa apteekkityötä. Apteekissamme valmistetaan esimerkiksi sellaisia lääkärin määräämiä lääkkeitä, joita ei löydy valmiina markkinoilta. Määrällisesti ylivoimaisesti suurin omavalmisteemme on jo vuosikymmeniä vanha ja hyväksi havaittu oma yskänlääkkeemme Martin Mikstuura.

Lääkejätteet

Vanhentuneet tai muutoin käytöstä poistetut lääkkeet ovat ongelmajätettä. Kotitalouksien lääkejätteet voi tuoda veloituksetta apteekkiin. Pakkaamme hävitettävät lääkkeet isompiin astioihin, jonka jälkeen ne kuljetetaan valvotusti ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. Halutessasi poista pakkauksiin liimatut annostusohjeet jo kotonasi. Apteekki erottelee jätteistä ainoastaan jodi- ja elohopeapitoiset lääkkeet - muut lääkkeet pakataan pakkauksineen päivineen  jäteastiaan.  

Lääkehoidon yhteisvaikutusseuranta

Lääkkeiden yhteisvaikutusten seuranta tapahtuu  automaattisesti kaikkien Martin/Ispoisten apteekista ostettujen reseptilääkkeiden kohdalla. Jotta seuranta olisi mahdollisimman kattava ja hyöty näin mahdollisimman suuri, kaikkien lääkkeiden hankinta kannattaa keskittää joko Martin tai Ispoisten apteekkiin. Palvelu on maksuton.  
Voimme myös tehdä lääkehoidon tarkistuksen erikseen kaikista asiakkaan käyttämistä lääkkeistä niiden ostopaikasta riippumatta. Palvelu on maksullinen. 

Kotiinkuljetus

Meiltä voit tilata lääkkeiden kotiinkuljetuksen Martti-Uittamo-Ispoinen-Ilpoinen-Liuolavuori-Mäntymäki-Puistomäki-Korppolaismäki-Pihlajaniemi- Majakkaranta-Hirvensalo-alueelle. Palvelu toimii maanantaista perjantaihin ja se on maksullinen.

Dialyysihoidossa olevien potilaiden dialyysinesteet kuljetamme lähialueelle veloituksetta. Kuljetamme kerralla 2-4 viikon tarpeen.

Tilauspalvelu

Kaiken kaikkiaan varastovalikoimissamme on noin 6000 eri tuotetta s.o. reseptilääkkeitä, itsehoitolääkkeitä, vapaan kaupan tuotteita, kosmetiikkaa, ravintovalmisteita, sidetarvikkeita jne. Tämän lisäksi apteekkien tukkuliikkeillä on sairaaloissa käytettävät tuotteet mukaan lukien valikoimissaan kaiken kaikkiaan kymmeniä tuhansia eri tuotteita. Jos kaipaat jotakin sellaista tuotetta, joka ei kuulu varastovalikoimaamme - lääkkeitä, sidetarpeita, kosmetiikkaa, luontaistuotteita jne.,  hankimme sen sinulle jo seuraavaksi päiväksi ja ILMAN LISÄKULUJA, edellyttäen että tuote kuuluu tukkureidemme valikoimiin. 

Terveydeksi!-lehti

Terveydeksi!-lehti on Apteekkariliiton jäsenapteekkien ilmainen asiakaslehti, jonka tavoitteena on välittää luotettavaa tietoa terveyden edistämisestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkipalveluista. Terveydeksi!-lehti on korkeatasoinen ja Suomen luetuimpia asiakaslehtiä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Hae ilmainen lehti meiltä!

Opetusapteekki

Apteekkimme toimii farmasian opiskelijoiden opetusapteekkina. Toiminnan tarkoituksena on tutustuttaa ja kouluttaa farmasian opiskelijat käytännön työssä ammattiinsa.

Palveluiden hinnasto

Reseptien uusiminen

normaalin reseptilääkeoston yhteydessä maksuton, muulloin 2 euroa/resepti  

Reseptien säilytys maksuton
Lääkkeiden yhteisvaikutusseuranta maksuton, kun tarkastus tehdään automaattisesti reseptilääkeoston yhteydessä, erikseen manuaalisesti tehtynä 5 euroa/ lääkekombinaatio
Lääkkeiden annosjakelu jakelupalkkio 7 euroa/viikko
Lääkejätteet yksityishenkilöltä             maksuton 
Kotiinkuljetus lähialueelle 5 euroa, muualle sopimuksen mukaan; dialyysinesteet lähialueelle maksutta 
Tilauspalvelu maksuton
Terveydeksi!-lehti maksuton